Prof. dr hab. n. med. Marek PietrygaAbsolwent Wydziału lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 1994 roku zatrudniony w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (w latach 2016-2021 zastępca kierownika Kliniki). Od 2012 roku profesor tej Uczelni, a od 2018 roku profesor belwederski. Od 2022 roku zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W latach 2008-2011 kierownik Katedry Pielęgniarstwa na Wydziale Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Od 2011-2019 roku przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Organizator kongresów i kursów o diagnostyce prenatalnej na terenie całego kraju.
Autor ponad 250 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor i redaktor wielu książek („Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie i ginekologii”, „Analiza krążenia maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej cukrzycą”, „Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie”, „Podstawy oceny serca płodu, Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie”, „Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii”, „Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych”, „Badania dopplerowskie i ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna”) i licznych rozdziałów w publikacjach na temat diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii.
W latach 2001-2004 odbywał staże kliniczne w zakresie diagnostyki prenatalnej w King’s College Hospital, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine; Department of Obstetrics and Gynecology w Londynie pod kierownictwem prof. K. Nicolaidesa oraz w University Hospital MAS; Department of Obstetrics and Gynecology University of Lund w Malmö, pod kierunkiem prof. S. Gudmundssona. Od 2003 roku członek grupy ekspertów Focus Doppler Perinatal Group z International Society of Ultrasound in Obstetrics (ISUOG). Uczestnik pierwszych kursów w zakresie ultrasonografii trójwymiarowej organizowanych przez International Academy of Medical Ultrasound w Wiedniu. Od 2007 roku prowadził badania naukowe przy współpracy z Roosevelt Hospital University of Columbia, New York, USA, a od 2018 roku współpracuje z North Carolina Medical University, Departament of Obstetrics and Gynecology. Od 2016 roku członek grupy badawczej w ramach „The Inernational Ovarian Tumor Analysis – IOTA”.
Otrzymał nagrody ministra zdrowia: za zbiór prac naukowych na temat ciąży powikłanej cukrzycą (2006 r.), za książkę „Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie” (2009 r.), za monografię „Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych”(2016 r.).
Założyciel Fundacji im. dr. Erazma Pietrygi (www.fundacjaerazma.pl.)