Usługi na najwyższym, europejskim poziomie!

N.Z.O.Z. Euromedicus jest wiodącą Przychodnią świadczącą usługi w zakresie ginekologii i położnictwa oraz okulistyki. Poprzez wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością pragniemy stale podnosić jakość naszych usług.


Naszym celem jest osiąganie zadowolenia pacjentów poprzez:
• Realizację usług medycznych na najwyższym poziomie jakości i efektywności,
• Profesjonalną i przyjazną obsługę Pacjenta.


REALIZACJA CELU:
• Budowanie jak najlepszych i trwałych relacji z Pacjentami,
• Stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu,
• Stosowanie najnowocześniejszych urządzeń i metod przy realizacji usług poprzez wdrażanie najnowocześniejszych światowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu w ginekologii, położnictwie i okulistyce.

Kierownictwo N.Z.O.Z. Euromedicus i wszyscy jego pracownicy dążą do jak najlepszego spełnienia wymagań Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz jego ciągłego doskonalenia.


Kierownik N.Z.O.Z. Euromedicus
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga


Poznań 17.04.2019 r.