Test podwójny

Oznaczenie wolnego beta hCG oraz białka PAPP-A dla oceny ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnych (trisomii 21, 18 ,13,) – test połączony z badaniem USG