Dr Anna Pietryga


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Specjalistka chorób oczu z 20-letnim doświadczeniem w chirurgii okulistycznej i chirurgii plastycznej powiek.