Badanie echokardiograficzne płodu

Badanie echokardiograficzne płodu (prenatalne badanie serca płodu) polega na ocenie anatomicznej oraz przepływów krwi w krążeniu wewnątrz serca.
Wykorzystywana jest najnowocześniejsza aparatura ultrasonograficzna z oceną przepływów krwi metodą dopplerowską.
W badaniu ocenia się szczegółowo przedsionki, komory serca, przegrodę międzykomorową, międzyprzedsionkową, otwór owalny z zastawką.
Ważnym elementem badania jest ocena przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną oraz dwudzielną, odzwierciedlające ciśnienia panujące w prawym i lewym przedsionku.
Ocenia się również przepływ w dużych naczyniach wychodzących z serca ‒ aorty i pnia płucnego.
Badanie jest wykonywane w przypadku podejrzenia wad serca płodu oraz w ocenie wydolności krążenia płodowego.

Umów online badanie echokardiograficzne płodu na    Szanowni Państwo

    Uprzejmie informujemy, że w dniach 26.07.2024 do 11.08.2024 placówka będzie nieczynna - przerwa urlopowa.

    Euromedicus